MxControlCenter - BESPLATAN SOFTVER ZA VIDEO NADZOR O proizvodu   Uputstvo za rukovanje kamerom  Uputstvo za rukovanje softverom 


MxControlCenter
Potpuno besplatno: Profesionalni IP Video Menadžment

Mobotix nudi profesionalni, besplatni video menadžment sistem koji poseduje mogućnosti slobodnog definisanja layout-a, kreiranje planova objekata, pretragu snimaka, listu alarma, automatsku detekciju kamera, integraciju video storage-a, konfiguraciju kamera kroz “update wizard” za automatsku konfiguraciju velikog broja kamera, itd.

  • Neograničen broj korisnika i kamera – nema licenci
  • Individualni korisnički interfejs, podesiv za svakog korisnika
  • Jednostavna instalacija i upravljanje preko standardnog PC računara
  • Sofisticirani editor layout-a za integraciju građevinskih planova
  • Integracija mreže i analgnih kamera
  • Eksportovanje snimaka u AVI i Quicktime formatu (sa zvukom)

100% besplatno - Preuzmite besplatno MxControlCenter >

I za najzahtevnije sisteme

Kao profesionalni softver za video menadžment, MxCC nema posebnih ograničenja – niti ako je u pitanju tehnologija ili veličina IT sistema. Nema razlike u konceptu rada softvera ako sistem poseduje samo jednu kameru npr. u trgovsnkoj radnji ili trafici - ili nekoliko stotina kao što je fudbalski stadion.

MxCC

Za sve situacije

Mogućnosti MxCC-a – u kombinaciji sa HiRes Mobotix mrežnim kamerama daleko prevazilaze mogućnosti tradicionalnih video menadžment sistema. Izgled i funkcije programa se mogu prilagoditi svakoj aplikaciji i svakom korisniku.

MxCC

MxCC je pogodan i za kontrolu bezbednosnih CCTV sistema, praćenje prozvodnih procesa, nadgledanje procesa gradnje objekata i za uživo praćenje aktivnosti.

Za različite tipove kamera (hibridni sistem)

MOBOTIX pojednostavlju kompletan sistem video nadzora zbog decentralizovanog koncepta po kome je poznat. Ali MxCC ne podržava samo Mobotix kamere, nego i modele drugih proizvođača u sistemu ( hibridni sistem). IP, analogne i PTZ kamere se mogu integrisati, pratiti LIVE, upravljati preko virtualnog ili pravog džojstika uz pomoć MxCC-a. Snimljeni sadržaj svih kamera se može eksportovati i prikazati preko Mobotix-ovog softvera za video menadžment - MxCC-a.

MxCC

Minimalna hardverska zahtevnost

Decentralizovani koncept igra najvažniju ulogu u kompletnom sistemu video nadzora. S obzirom da Mobotix IP kamere a ne softver za video mendažment, procesuiraju kompletan video zapis, MxCC- u je potreban standardni PC računar, prosečnih performansi, sa monitorm.